GoforWood.info
Cherchez dans plus que 30,000 sources!

Facebook LinkedIn Twitter Google Plus
LMMJVSD
décembre 2015
Mettez votre souris sur un jour pour voir ce qui se passe!
Prochains évènements:
 • France: Carrefour du Bois
  (1 juin jusqu'à 3 juin)
 • China: WMF
  (1 juin jusqu'à 4 juin)
 • China: BIFF
  (1 juil jusqu'à 4 juil)
 • Germany: Wood Based Panels Symposium
  (5 oct jusqu'à 7 oct)
 • France: Eurobois
  (15 nov jusqu'à 18 nov)

A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people
Franklin D. Roosevelt -
 

Voor al wie belang stelt in houtarchitectuur en -design is er nu archibois.be

Saturday March 24, 2012

Het overdragen van de events Bois & Habitat en Energie & Habitat naar de groep Artexis, betekende voor Bois & Habitat asbl het definitieve omdraaien van een pagina. En meteen de start van een nieuw platform : Archibois.


Een mooie gelegenheid om de Heer Etienne Bertrand, secretaris-generaal van Bois & Habitat asbl aan het woord te laten.

"Daar waar het salon Bois & Habitat bijgedragen heeft tot het bekend maken van de houtarchitectuur zowel naar de vaklui als naar de particulier, waren wij de mening toegedaan dat de promotie van deze tak van de architectuur andere vormen moest aannemen. Natuurlijk blijven wij voor Artemis de cyclische conferenties en de thematische tentoonstellingen opganiseren, net als wij de communicatie naar het grote publiek blijven verzorgen. Maar bovendien hebben wij besloten om ons toe te spitsen op de kwaliteitsvolle promotie van houtarchitectuur, door het scheppen van een permanent uitstalraam op architectuur en houtconstructie. Dus zijjn wij er in geslaagd om een website in het leven te roepen, met als voornaamste opdracht houtarchitectuur en houtbouw bij een breed publiek bekend en toegankelijk te maken. Wij zijn dan ook verheugd om www.archibois.be voor te stellen.

Onze bezoekers, en dat zijn zowel particulieren als professionelen, kunnen er alle gegevens vinden over architecten en gespecialiseerde ondernemingen, inlichtingen over nieuwe bouwtechnieken, nieuwe materialen en een grote hoeveelheid nuttige adressen voor iedereen die eraan denkt om met hout te bouwen, te renoveren of af te werken.

Dit is een nieuw, soepel, modern en interactief communicatiesysrteem. Niettegenstaande de vele voordelen die de nieuwe media bieden, stelden we vast dat er eigenlijk nog geen gepast internetsysteem in werking was, met als doel hout in het algemeen en houtbouw in het bijzonder, met het oog op informatie naar het grote publiek toe. Deze leegte willen wij vullen. De kandidaat bouwers zullen er de architect en de ondernemingen van hun keuze kunnen vinden, dankzij een goed werkende zoekfunctie, gebaseerd op de vele criteria zoals bouwtype, bouwsysteem, houtsoorten en ook elementen als natuurlijke omgeving enzovoort.

Maar Archibois is nog meer dan een internetsite. Het is ook de algemene naam waaronder Bois & Habitat asbl zijn verdere activiteiten wil ontplooien.

Aan de website is ook een nieuwsbrief verbonden die de actualiteit op de voet zal volgen : nieuwe producten, processen en projecten, activiteiten en events. Dan is er ook nog Archibois Mag, het magazine dat vroeger als Bois & Habitat Magazine door het leven ging. Zij zullen alle acties van de groep ondersteunen. En dat zijn er veel : conferenties, colloquia, vormingscycli, open deur dagen, tentoonstellingen, studiereizen, concept en redactie van artikels en boeken, tijdschriften, catalogen en andere informatiewegen over het onderwerp hout, vertegenwoordigingen op andere activiteiten in de houtkolom, zowel in binnen-  als in buitenland.

Graag willen wij van Archibois een virtueel en doorlopend salon van de houtbouw maken, complementair met ons jaarlijkse rendez-vous, ons salon Bois & Habitat, dat nu nog loopt tot en met maandag."

http://www.bois-habitat.be/

© Photo Roland Derveaux/goforwood.info - Herdruk vrij, mits bronvermelding. In de loop van de volgende dagen worden alle fotos gepost op onze facebook en google+ paginas. (zie link in de linkerkolom van deze pagina)

 

.

 


Vous avez quelque chose à annoncer? Contactez-nous et nous pourrions le mettre sur notre site!