GoforWood.info
Direct links to thousands of websites, yours too?

Facebook LinkedIn Twitter Google Plus
MTWTFSS
December 2015
Keep your mouse on a day to see the events on that particular day!
Upcoming events:
 • France: Carrefour du Bois
  (Jun 1 until Jun 3)
 • China: WMF
  (Jun 1 until Jun 4)
 • China: BIFF
  (Jul 1 until Jul 4)
 • Germany: Wood Based Panels Symposium
  (Oct 5 until Oct 7)
 • France: Eurobois
  (Nov 15 until Nov 18)

A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people
Franklin D. Roosevelt -
 

Marknaden planar ut (.se)

Monday December 12, 2011

Bedömningen är att marknaden, som nu planar ut efter en kraftig uppgång, är något avvaktande. Så sammanfattades marknadsläget för skogsbrukets leverantörer när exportsamverkansgruppen Fortec genomförde sitt höstmöte. Utvecklingen och försäljningen av miljörelaterad teknik ökar och problematiken kring markskador är ständigt aktuell.

© Bruks

 

Leverantörerna av maskiner och utrustning för skogsbruket är överens om att den sammantagna bilden av marknaden är att den nu planar ut efter en kraftig uppgång. Vissa marknader går fortsatt bra, medan andra är lite avvaktande. Detsamma gäller för olika produktgrupper.

På mötet diskuterades de problem som uppstår i en snabbt svängande marknad. Både tillverkare och underleverantörer till dessa har svårt att anpassa produktionen tillräckligt snabbt såväl i upp- som nedgång. Problemet har varit särskilt tydligt i den senaste uppgången. Även om det arbetas med att hitta lösningar som mildrar effekterna av snabba marknadssvängningar tycks det vara ett problem som branschen får lära sig att leva med.

Skärpt miljölagstiftning i andra länder har ökat efterfrågan på produkter som svarar upp mot de nya lagkraven. Och här är svenska tillverkare och leverantörer väl positionerade. Detta gäller bland annat utrustning för hantering och lagring av bränsle och oljor.

Markskador i samband med avverkning är en fråga som ständigt är aktuell. Stora resurser har lagts och läggs på att utveckla maskiner och utrustning som minimerar skadorna. Ökad kunskap kring problematiken med markskador och effekterna av dessa är viktig för både maskinförare och markägare.

På Fortecs höstmöte diskuterades också biobränslemarknaden i Sverige och inom övriga EU. På hemmamarknaden används biobränslen från skogen redan i stor omfattning för produktion av värme, men ökar även inom kraftvärmeproduktionen. Utanför Sverige är användningen med få undantag betydligt lägre, men gjorda miljöåtagande inom EU gör att förbrukningen av biobränslen förväntas öka, vilket också avspeglar sig i att svenska tillverkare av utrustning för sönderdelning och hantering av fasta bränslen från skogen får ett ökat antal förfrågningar.

www.fortec.se

 

.


Do you have something to announce? Contact us and we may put it on our website!